Kocia Biżuteria

Temat: konspekt na przedsiębiorczość
Scenariusz zajęć
Temat: Pozycja lidera. Kierowanie grupą.
Cele:
 Zapoznanie z pojęciem struktury grupowej
 Zapoznanie ze źródłami władzy
 Rozpoznawania motywów wyboru dobrego lidera
 Rozpoznawanie cech dobrego lidera
 Wskazanie funkcji lidera w grupie
 Zapoznanie ze stylami kierowania
Metody:
 Dyskusja
 Mini wykład
 Burza mózgów
 Praca w grupach
Środki dydaktyczne:
 W zależności co kto ma to niech sobie wpisze, ja takowych nie miałam
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do lekcji i zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
3. Omówienie pojęcia „struktura grupy” oraz sposobów tworzenia się struktury grupy.
4. Omówienie rodzajów struktur grupy.
5. Zapoznanie się z terminem: „władza”. Burza mózgów.
6. Poznanie źródeł władzy.
W tym celu zastosowanie pracy w grupach i przeprowadzenie ćwiczenia „Kto naszym liderem?”
7. Omówienie ćwiczenia. Dyskusja. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania :
a. Jak wybrać dobrego lidera?
b. Jakie cechy powinien mieć dobry lider?
c. Jakie funkcje pełni lider w grupie?
8. Omówienie elementów zadaniowych i osobowych w zachowaniu każdego lidera.
Mini wykład.
9. Zapoznanie ze stylami kierowanie grupą. Burza mózgów. Mini wykład.
a. Autokratyczny
b. Liberalny
c. Demokratyczny


Źródło: wczesna.fora.pl/a/a,574.htmlTemat: KONSPEKT
TAKI OTO WZÓR KONSPEKTU OBOWIĄZUJE ZASTĘPOWYCH- I WSZYSTKICH INNYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH ZBIÓRKI.

Temat:
Cele:
[minimum 4]
Metody:
[tak, tak... przykładowe: gawęda, pląs, dyskusja, burza mózgów, pokaz, gra, gra terenowa, zajęcia plastycznie/muzyczne/ruchowe itd.]
Materiały:
[jeśli potrzebne jakieś kartki, mazaki, rekwizyty to tu należy wypisać; najlepiej wypisywać po zrobieniu planu zbiórki analizując punkt po punkcie]
Czas:
[od 60 do 90 minut; może być trochę dłużej, ale na pewno nie mniej]
Prowadzący:
[żeby było jasne, kto wymyśla i do kogo w razie wątpiwości się odwołać]
Przebieg:
[i tu właśnie w punktach, co się będzie działo
Źródło: 7bdh.fora.pl/a/a,433.html


Temat: Konspekty
Marku, to co opisujesz to raczej szczegółowy scenariusz, a nie konspekt. Nie istnieje jednolita forma konspektu, z reguły pisze się to, co istotne na takim planie lekcji:

Tytuł i rodzaj lekcji/zajęć
Cele (albo ogólne, albo ogólne i szczegółowe)
Przebieg lekcji/zajęć

Konspekt ma dać obraz tego, co będzie się działo i po co to robimy.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1269


Temat: Zimowiska
Drużynowi jak bedziecie robic konspekty waszych zadan to chcialabym zeby byly one zrobione w jednakowej formie. Oto ona: (i niech wszystkie beda wydrukowane)

Konspekt

data:
miejsce:
czas:
temat i rodzaj zajęc:

Przebieg:
1.
2.
3.
4.
5.
(ile tam chcecie tych punktow)

Sporzadzil /la

dh.

Te konpekty macie zrobic do 26 stycznia. Wtedy rankiem prawdopodobnie odbedzie sie krotkie podsumowanie tego co udalo wam sie zrobic i chce sprawdzic jak jestecie przygotowani do zimowisk

P.S. Przekazcie zastepowym, ze maja wymyslic nazwy zastepow. Jakies kojarzace sie z trasznym dworem, wilkolakami, wampirami td.

Czuwka!
Źródło: xl-szczep.fc.pl/forum/viewtopic.php?t=198


Temat: Konspekt zajęć
KONSPEKT ZAJĘĆ


Temat: Aktywność fizyczna w życiu człowieka

Czas: około 35 minut

Miejsce: klasa w SP

Grupa docelowa: dzieci w klasach 1-3 (ok. 30 osób)

Cele:

- cel ogólny

Uczniowie wiedzą jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu człowieka

- cele szczegółowe

1. Uczniowie wiedzą jak ważny dla zdrowia jest ruch.
2. Uczniowie wiedzą, że każda forma aktywności fizycznej pozytywnie wpływa na ich rozwój fizyczny.
3. Uczniowie wiedzą, jaką ilość czasu tygodniowo powinni poświęcić na aktywność fizyczną
4. Uczniowie wiedzą, jaki są następstwa nie uprawiania sportu

Metody: pogadanka, rozsypanka, rebus, wykład

Środki dydaktyczne: plakat z rebusem, kartki z elementami rozsypanki

Przebieg zajęć:

Czynność Metoda Środki dydaktyczne Czas
Przedstawienie siebie i podanie tematu spotkania 2 min
Zapytanie dzieci czy uprawiają jakiś sport Pogadanka 10 min
Zapytanie dzieci, dlaczego sport jest ważny Pogadanka Rebus 5 min
Przekazanie dzieciom wiedzy na temat aktywności fizycznej Wykład Plakat 5 min
Rozmowa na temat skutków nie uprawiania sportu Pogadanka 5min
Podsumowanie 5 min
Ewaluacja Rozsypanka kartki z elementami rozsypanki 5 min
Pożegnanie 2 min


Ewaluacja: układanie hasła z elementów rozsypani
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6442


Temat:
ja chcialam powiedziec ze bardzo boje sie prowadzenia lekcji:D konspekty to nawet ok bo sa przeciez te ich kajeciki z przebiegiem ale myśl o prowadzeniu zajęć mnie przeraza:D
Źródło: kjovoice.fora.pl/a/a,10.html


Temat: Od pani dr Langer [ważne !]
Schemat konspektu zajęć edukacyjnych (wzór)
1. Nazwisko i imię nauczyciela:
2. Przedmiot:
3. Konspekt zajęć edukacyjnych w klasie.......(szkoła...):
4. Temat zajęć:
5. Cele zajęć
Cel główny:
Cele operacyjne:
I. Na poziomie wiadomości uczeń powinien:
A. zapamiętać
B. rozumieć
II. Na poziomie umiejętności uczeń powinien umieć:
A. w sytuacjach typowych:
B. w sytuacjach problemowych:
6. Formy pracy:
7. Pomoce dydaktyczne:
8. Plan lekcji (kolejne części zajęć i przewidywany budżet czasu):

Ogniwa lekcji Tok zajęć w zarysie Czas Metody Pomoce dydaktyczne
Część organizacyjna
Część
zasadnicza
Podsumowanie lekcji

9. Przebieg lekcji:
10. Temat pracy domowej:

Notatka pohospitacyjna lekcji bibliotecznej (wzór)

1. Imię i nazwisko sporządzającego notatkę
2. Imię i nazwisko osoby hospitowanej
3. Przedmiot
4. Temat lekcji
5. Klasa
6. Szkoła
7. Analiza przebiegu lekcji:
a) Sformułowanie i sposób podania celów lekcji. Stopień ich realizacji w toku lekcji.
b) Dobór i wartość dydaktyczno-wychowawcza zastosowanych metod
c) Dobór i zastosowanie środków dydaktycznych
d) Konstrukcja lekcji, jej zasadność i układ poszczególnych części oraz zaplanowanie i faktyczne wykorzystanie czasu lekcji
e) Poprawność merytoryczna podawanego na lekcji materiału nauczania
f) Wiązanie teorii z praktyką. Kształtowanie umiejętności i nawyków stosowania poznanej na lekcji wiedzy
g) Ogólna atmosfera lekcji. Świadoma dyscyplina uczniów oraz ich aktywność, samodzielność i inicjatywa
h) Postawa nauczyciela i jego kierownicza rola na lekcji
i) Ogólne wrażenie oraz ocena lekcjicześć więcej informacji od pani dr Langer na temat poniedziałku w piątek 23.02 około 20h. pozdrowienia Anna Gaj


Źródło: bibliomaniak.fora.pl/a/a,100.html


Temat: scenariusz zajęć terapeutycznych
Anna Biernacka II resocjalizacja

Scenariusz zajęć terapeutycznych:

"Przedstawienie grupie różnych sposobów rozładowywania emocji"

Typ zajęć:
- sportowo plastyczne.

Czas trwania:
- 90 minut.

Wiek dzieci:
- 10 lat.

Liczba uczestników:
- 20.

Poziom rozwoju:
- poziom rozwoju w normie intelektualnej (czwórka dzieci z ADHD).

Cel ogólny:
- nauczenie dzieci radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności współpracy w zespole,
- przedstawianie i nazywanie różnych emocji,
- rozwój zdolności fizycznych,
- rozwój zdolności plastycznych.

Metody słowne:
- pogadanka słowna z przedstawieniem konspektu zajęć,
- wyznaczenie liderów grupy (dzieci z ADHD),
- przedstawienie prac dzieci,
- podsumowanie zajęć.

Metody poglądowe:
- przedstawienie konkurencji plastycznych i zbaw sportowych.

Formy pracy:
- grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- szarfy, woreczki, kartki papieru, mazaki.


Przebieg zajęć:

Faza I wstępna:
1. Przedstawienie się i powitanie,
2. Omówienie zajęć,
3. Ustalenie liderów w grupie,
4. Przygotowanie do pierwszej konkurencji.

Faza główna:
1. Zajęcia plastyczne,
2. Omówienie wniosków i uzupełnienie tematu,
3. Zabawy sportowe,
4. Omówienie zasad fair-play,
5. Podsumowanie zabaw i wyciągnięcie wniosków.

Faza końcowa:
1. Porządkowanie klasy,
2. Dzieci siadają w kręgu i omawiamy co się im podobało w zabawach, co wg nich jest potrzebne a co nie, co zapamiętały, co te zajęcia je nauczyły,
3. Podziękowanie za udział w zajęciach.(Zajęcia plastyczne polegają na rysowaniu twarzy która wyraża różne emocje, mówieniu o sytuacjach w jakich spotykamy się z takimi emocjami i sposobami pozbywania się niemiłych uczuć. Zabawy sportowe: dzieci w grupach 5 osobowych wykonują różne zadania i scenki związane z emocjami, opowiadają jak się czują w danej roli i jak ich postać powinna poradzić sobie w danej sytuacji. Liderzy odpowiedzialni są za zaplanowanie jak scenka powinna wyglądać oraz za formę, prowadzący podpowiada dzieciom jakie formy mogą wybrać i doradza co poprawić. Dyskusja końcowa pozwala liderom na wyrażenie własnego zdania na temat pracy grupy i pochwalenia członków za konkretne rzeczy. Emocje jakie to wywołuje również zostają omówione.)
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6917


Temat: Funkcje na biwaku/obozie/zimowisku
Postaram się przytoczyć najważniejsze kompetencje.

KWATERMISTRZ

To człowiek dbający o zaplecze wyjazdu. Jest odpowiedzialny przede wszystkim za zakwaterowanie (miejsce, warunki itp.), wyżywienie (jadłospis) i sprzęt taki jak lateksy, garnki, kuchenki taborety itp.

Obowiązkiem kwatermistrza jest sporządzenie dokładnego kosztorysu obozu, wyliczenie stawki żywieniowej, ustalenie metody transportu i podanie kwaoty odpłatności za wyjazd. W przypadku dużych przedsięwzięć kwatermistrz ma do dyspozycji drużynę kwatermistrzowską, podzieloną na kilka zastępów (np. żywieniowy, sprzętowy, kwaterunkowy).

Podczas zimowiska kwatermistrz odpowiedzialny jest za wydawanie posiłków, kontrolę kuchni, utrzymywanie porządku w kuchni, zakupy, ew. dowóz potrzebnych produktów.


PROGRAMOWIEC

Zastępca komendanta ds. programowych. To człowiek, który buduje szkielet programu, umieszcza go w ramach czasowych, rozdziela poszczególne zajęcia na młodszą kadrę, następnie egzekwuje konspekty zajęć, koryguje ewentualne błędy, wypełnia dokumentację obozu (książkę pracy obozu) - o ile jest to konieczne.

Podczas rajdu programowiec wizytuje poszczególne zajęcia, ma pieczę nad ich prawidłowym przebiegiem i zadowoleniem uczestników.


OBOŹNY

Zastępca komendanta ds. organizacyjnych. Funkcja oboźnego nie wymaga zaangażowania w organizację wyjazdu. Jego praca zaczyna się w momencie rozpoczęcia obozu/zimowiska (co nie znaczy, że harcerz pełniący funkcję oboźnego ma się lenić przed wyjazdem!).

Oboźny to człowiek odpowiedzialny za ramy czasowe. Nie rozstaje się z ramowym programem zimowiska, pogania kadrę do organizacji zajęć, pogania uczestników do roboty. Sprawdza obecność, organizuje pobudkę, zaprawę poranną. Dba o płynność zajęć, to on jest głównym winowajcą przestojów. Powinien obudzić się minimum pół godziny przed pobudką, rozpocząć dzień świeży, wypoczęty i gotów do boju.


KOMENDANT

Debeściak. Człowiek kontrolujący kadrę zimowiska, regulujący sporne kwestie programowe, organizacyjne i kwaterunkowe. Nie ma za wiele do roboty, ale to na nim ciąży ODPOWIEDZIALNOŚĆ i reprezentowanie wyjazdu na zewnątrz. Zazwyczaj najstarszy instruktor zgrupowania, minimum podharcmistrz.


WYCHOWAWCY

Młodsi drużynowi, przyboczni, wędrownicy. Organizatorzy zajęć, pamiętający jednak o tym, że formalnie są uczestnikami wyjazdu. Mają serię specjalnych przywilejów, ale nie powinni popadać w samouwielbienie ;P


Mam nadzieję, że dzięki temu widzicie, że organizacja zimowiska to łańcuch, tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. A teraz pytanie: co dzieje się z wyjazdem, gdy nagle trzeba zmienić założenia, a nie jest gotowy program/jadłospis/kosztorys ? dnia Sob 13:30, 02 Lut 2008, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: 24dh.fora.pl/a/a,211.html


Temat: Kurs organizacji szkoleń i kursów
Słuchajcie, jest taka oferta- jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do stronki krukar.pl . Jeśli ktoś się zdecyduje (chociaż wiem że to czas międzyegzaminowy więc wątpię czy ktoś poświęci na to tyle czasu;) ) to zapłaci 150 zł nie 200.

UCZYĆ CIEKAWIE,
CZYLI PROWADZENIE I ORGANIZACJA KURSÓW I SZKOLEŃ

Szkolenie

1. Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pracują lub chcą pracować z młodzieżą: dla studentów pedagogiki, animatorów kultury, liderów społecznych, opiekunów różnego rodzaju grup, nauczycieli. Jest doskonałym przygotowaniem do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi. Jeśli chcesz spróbować sił w prowadzeniu szkoleń, przyjdź na to szkolenie!

2. Zawartość merytoryczna

Szkolenie to przygotowuje do prowadzenia zajęć grupowych z młodzieżą przy użyciu metod aktywizujących uczestników, czyli zajęć warsztatowych. Uczy, jak w ciekawy i skuteczny sposób przekazywać wiedzę, jak być liderem grupy, jak panować nad procesem grupowym. Daje solidne podstawy do umiejętności nauczania innych, szkolenia ludzi.
Jest to wyjątkowe szkolenie, na którym prowadzenie zajęć pokazane jest jakby "od kuchni", gdyż prowadzący przeprowadza z uczestnikami ćwiczenia i zadania grupowe, które następnie omawia od strony technicznej i organizacyjnej. Oprócz tego na szkoleniu uczestnicy otrzymują ogromną dawkę informacji z zakresu między innymi komunikacji międzyludzkiej, metod pracy w grupie i z grupą oraz teorii konfliktów, a wiedza ta ukierunkowana jest na praktykę prowadzenia zajęć szkoleniowych.

3. Tematyka

Temat Liczba godzin Zawartość
1. Integracja 2 Gry i zabawy integracyjne, prowadzenie zabaw integracyjnych, omówienie przebiegu szkolenia, informacje techniczne.
2. Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja 4 Wiadomości z zakresu komunikacji międzyludzkiej i autoprezentacji, teorie zapamiętywania, przekazywanie wiedzy, komunikacja z grupą. Ćwiczenia i zabawy indywidualne i grupowe.
3. Metody pracy z grupą warsztatową 4 Techniki i metody pracy z grupą, ćwiczenia grupowe, zabawy, psychotesty, elementy pedagogiki, zabawy ruchowe. Teoria procesu grupowego, role grupowe, ćwiczenia edukacyjne.
4. Prowadzący jako lider w grupie 2 Role w grupie, pozycja lidera, prowadzący jako lider, stres, etyka prowadzącego.
5. Rozwiązywanie konfliktów w grupie 3 Źródła konfliktów, rozwiązywanie konfliktów grupowych i między prowadzącym a uczestnikami.
6. Tworzenie autorskiego kursu edukacyjnego 3 Wybór tematyki, tworzenie konspektu i materiałów edukacyjnych, oferta, techniczne aspekty organizacji kursów edukacyjnych.
7. Ewaluacja 2 Podsumowanie i ocena szkolenia.


4. Prowadzący: » Marcin Krukar

5. Ilość godzin zegarowych: 20

6. Termin: 2 - 3.02.2008

7. Cena: 250 zł.

* Studenci: 200 zł
* Dotychczasowi uczestnicy: 190 zł
* Grupy zorganizowane (min. 5 osób): 170 zł

8. W cenie kursu:

* Pomoc przy organizacji autorskiego kursu edukacyjnego
* Oferta stałej współpracy dla najlepszych
* Zaświadczenie o uczestnictwie
* Bogate materiały szkoleniowe - ponad 30 stron
* Pomoc merytoryczna po zakończeniu szkolenia
* Barek kawowy

9. Informacje techniczne:

* Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość przeprowadzenia własnego kursu edukacyjnego, w którego organizacji pomaga prowadzący.
* Najlepszych zapraszamy do współpracy po spełnieniu określonych warunków.
* Kurs organizowany we współpracy z ATENEUM AP - zapisy i informacje organizacyjne pod adresem info@krukar.pl
* Ilość miejsc ograniczona do 15 osób.
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,96.html

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed