Kocia Biżuteria

Temat: AKCJA: APELACJA W BYDGOSZCZY !!!
Pisząc maile nie zapominajcie o prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim
Prezydent ma duży wpływ na KRS m.in.znajduje się tam osoba powołana przez
prezydenta(art.187 ust.1 pkt.1 konstytucji RP)

Listy adresowane do Prezydenta RP i Kancelarii Prezydenta RP należy przesyłać
pod adres:

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl
fax. (22) 695-22-38

Listy można składać osobiście w Biurze Podawczym Kancelarii (ul.Wiejska 10 -
wejście D) w godz. 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
Wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) listy nie
podpisane przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu
zamieszkania pozostawiane są bez rozpatrzenia."


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,20826302,20826302,AKCJA_APELACJA_W_BYDGOSZCZY_.htmlTemat: SLD w Radomiu
Oto wpis na blogu pana karasia z wczoraj

Dziś np. zwrócili się do mnie znajomi, którzy niedawno obchodzili 50
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Co ma do tego Prawo i
Sprawiedliwość? Wydawałoby się, że nic, a jednak... Otóż dostojni
jubilaci otrzymali ostatnio gratulacje z ... kancelarii samego
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co zaskoczyło ich nie lada. Jeszcze
bardziej zainteresował ich jednak fakt, skąd urzędnicy pana
Kaczyńskiego Lecha mieli wiedzę na temat ich jubileuszu i adres do
korespondencji? Chyba jeszcze w naszym kraju obowiązuje ustawa o
ochronie danych osobowych?

Moja propozycja jest taka : jeśli już będziecie w poniedziałek w
prokuraturze, zawiadomcie o podejrzeniu popełnienia przestepstwa
przez kancelarię prezydenta RP za posługiwanie się bezprawnie
cudzymi danymi osobowymi. Towarzysze i śmieszno i straszno ,co za
debilizm was opętał??
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,96797172,96797172,SLD_w_Radomiu.html


Temat: GW usunela z Forum post o protescie Polonii
Kontakty, adresy, nazwiska!

www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=5702(...)

BPU. 5012-267-03
Pan
Mirosław Rymar

W związku z Pana pismem z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie obowiązujących
przepisów dotyczących zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Biuro Prawa i
Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą
prośbą o podanie dokładnego adresu Pana miejsca zamieszkania, na który będziemy
mogli przesłać odpowiedź na korespondencję w powyższej sprawie.

st. rzeczoznawca: Beata Mleczko

Wydało mi się przedwczesne podawanie adresu zamieszkania tylko w celu
przesłania mi odpowiedzi. Odpowiedziałem:

Szanowna Pani, czy istnieją jakieś przeciw wskazania, by przesłać odpowiedź
drogą elektroniczną?
Mirosław Rymar

W rezultacie otrzymałem e-mail o zupełnie innej treści choć ciągle nawiązujący
do korespondencji z 21 sierpnia.

BPU. 5012-267-03
Pan Mirosław Rymar

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 sierpnia br. w sprawie obowiązujących
przepisów dotyczących zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Biuro Prawa i
Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że
aktualnie w Rządzie RP trwają prace nad nową ustawą o obywatelstwie polskim.
Ponadto w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta toczą się prace nad
zmianą rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków (Dz.U.
z 2000 r. Nr 18 poz. 231).

W związku z powyższym zgłoszone przez Pana uwagi zostaną wykorzystane w pracach
legislacyjnych nad zmianą ww. aktów prawnych.
st. rzeczoznawca: Beata Mleczko
DW. BLO 109491/01/03

(...)

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,44,7458940,7458940,GW_usunela_z_Forum_post_o_protescie_Polonii.html


Temat: Sondaż w USA: Bush najgorszym prezydentem od II...
mieczsilver napisał:

> Putin to osobna karta konkurującego terrorysty.

tu nie ma zadnej wątpliwosci!

> Ale Kwaśniewski prezydent "Oszust" pod swoją wodzą zawarł
> braterstwo broni z demokratami wojennymi.

Aleksander Kwasniewski (Sasza Stolzman) to poprostu dobrze znany agent KGB!


> Wasalna polityka wobec nadużywania bezwzględnego prawa
> silniejszego dla realizacji ukrytych celów potoczyła się na
> zasadzie śnieżnej kuli.

Polecam papurec.org

>Oczywiście znaczącą rolę odegrali i Sikorski i Tusk,ale nie tylko
> oni.

Rola Sikorskiego jest bardzo kontrowersyjna. Mam watpliwosci co do jego
lojalnosci.

To po prostu oportunista, dorobkiewicz i kretacz, dla wielu jest skonczony.

From : "Radek Sikorski" rsikorski@aei.org
Reply-To : "'Stary Wiarus'"
Subject : RE: Winszuję zwycięstwa
Date : Wed, 29 Jan 2003 07:39:46 -0500

Szanowny Panie,

Rodzice uczyli mnie aby anonimy wyrzucac do kosza. Odpowiadam, gdyz bliskie mi
sa sprawy Polonii a z Panskiej relacji wynika, ze nastapilo ostatnio
dramatyczne pogorszenie w sprawnosci wydawania polskich paszportow.

Jest to nie do przyjecia i budzi sluszny sprzeciw.

W zwiazku z druga poruszona przez Pana sprawa, zalaczam informacje ze strony
internetowej ambasady USA w Warszawie o tym jak wedlug niej powinny zachowywac
sie osoby posiadajace podwojne obywatelstwo USA i Polski:

obywatele USA posiadajacy takze polskie obywatelstwo wjezdzajac do Polski
powinni okazywac polski paszport, a wjezdzajac do USA amerykanski. Sadze, ze
to logiczne i spelnia zasade wzajemnosci w stosunkach miedzy panstwami.


Uwazam, ze jako urzednik RP mialem obowiazek upominania sie o rowny szacunek
dla paszportu RP.

Sadze, ze Pan, jako Polak, powinien sie ze mna zgodzic.

Dalsza anonimowa korespondencja z Panskiego adresu zostanie wpisana na liste
junk mail na moim serwerze i do mnie nie dotrze.

Z powazaniem,


Radek Sikorski"

> Sikorski wszedł do polityki jako dziennikarz naruszający konwencje
> obowiązujęce dla korespondentów wojennych.

W latach 1986-1989 był korespondentem prasy brytyjskiej ("The Spectator", "The
Observer") w Afganistanie, Angoli i Jugosławii.

W 1988 otrzymał pierwszą nagrodę World Press Photo w kategorii zdjęć
reporterskich za zdjęcie rodziny afgańskiej zabitej w bombardowaniu. Od 1990 do
1992 był doradcą Ruperta Murdocha do spraw inwestycji w Polsce. W latach
1990-1991 był warszawskim korespondentem "Sunday Telegraph".

Był redaktorem cyklu publikacji analitycznych pt. European Outlook, a także
organizatorem konferencji międzynarodowych.

Jest autorem książek wydanych w kilku językach, m.in. Prochy Świętych (nt. wojny
w Afganistanie), The Polish House - an Intimate History of Poland. Publikował w
"Rzeczpospolitej", "National Review", "The Spectator", "The Wall Street
Journal", "Sunday Telegraph".

Występował jako ekspert w sprawach stosunków międzynarodowych w telewizjach
polskich (TVP, TVN24) i zagranicznych (CNN, Fox News, BBC World, Voice of America).

W TVP prowadził program pt. "Wywiad Miesiąca", w którym rozmawiał ze znanymi
politykami światowymi.

Od 2002 do 2005 był członkiem rzeczywistym American Enterprise Institute w
Waszyngtonie i dyrektorem wykonawczym Nowej Inicjatywy Atlantyckiej przy AEI.

5 października 2007 ukazała się "Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem
Sikorskim" (autorem wywiadu jest dziennikarz Łukasz Warzecha). Sikorski opowiada
w niej o kulisach swojej działalności politycznej.

> > Vot terroristy!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,75889209,75889209,Sondaz_w_USA_Bush_najgorszym_prezydentem_od_II_.html


Temat: mieszkania komunalne ...
Interpelacja ws. najmu mieszkań do remontu
Witam
Ponieważ "Pytaniek" obawia się, że moje uwagi dotyczące zasad przekazywania w
najem mieszkań komunalnych do remontu mogą wpłynąć niekorzystnie na
dotychczasowy proces przydziału mieszkań - uspokajam, moje intencje są dokładnie
odwrotne.

Chyba najlepiej będzie, gdy zacytują moją interpelację, którą skierowałem do
Prezydenta Miasta Gliwice:


>>>>>>>>>>>>

dotyczy: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Gliwice.

Szanowny Panie Prezydencie,

Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali (…) precyzuje w Rozdziale XI zasady oddawania w najem
mieszkań zakwalifikowanych do remontu. Z ww. przepisów wynika, że o otrzymanie
mieszkania do remontu mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które złożyły stosowne
wnioski do dnia
31 grudnia 2005 roku (§ 29, p. 1). Na osobach tych ciąży obowiązek
aktualizowania aplikacji (§ 29, p. 7a), który – jeśli nie zostanie wykonany -
pozbawia ich prawa do otrzymania mieszkania do remontu, osoby te są bowiem
skreślone z rejestru (§ 29, p. 7b), a po zakończeniu danego roku ich wnioski są
nawet niszczone (§ 29, p. 7c).
Przepis ten jest niezwykle rygorystyczny i nie pozostawia wątpliwości
interpretacyjnych. Procedura pozostawia wprawdzie możliwość odwołania od
wykreślenia z rejestru, ale wyłącznie do końca danego roku kalendarzowego (§ 29,
p. 7c).
Czytając powyższe zapisy wprost można dojść do wniosku, że możliwa jest
sytuacja, w której osoba uprawniona do otrzymania mieszkania czekająca na
przydział od kilkunastu lat w wyniku własnego błędu nie zdążyła dokonać
aktualizacji i traci wówczas
ostatecznie i całkowicie możliwości uzyskania mieszkania do remontu. Wydaje się,
że konstrukcja uchwały w tym miejscu staje w sprzeczności z normą programową
Konstytucji RP, a konkretnie art. 75 w brzmieniu „władze publiczne prowadzą
politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w
szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa
socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego
mieszkania”.
W skrajnym przypadku możliwe jest nawet, że przywileje te utraci osoba, która
nie złożyła wniosku aktualizacyjnego z przyczyn niezawinionych (niezależnych od
siebie), a złożyła odwołanie dopiero po upływie roku kalendarzowego, czyli w
najbliższym terminie, w którym przestała występować przyczyna niezależna od
wnioskodawcy, dokładnie ta sama, która uniemożliwiła złożenie wniosku
aktualizacyjnego. To powoduje, że konstrukcja uchwały staje w sprzeczności z
art. 58 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, stanowiącego, że „w razie
uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli
uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy”.
Problemy praktyczne niesie także nieprecyzyjne brzmienie § 29, pkt 7b,
określające, że „wnioski będą aktualizowane na bieżąco (…) przez Urząd Miejski
raz w roku w miesiącu lutym”. Pomijając błąd językowy tego przepisu wydaje się
zasadnym określenie precyzyjniejszej daty rozpoczęcia procedury aktualizacyjnej,
bowiem w obecnej postaci zainteresowani musieliby de facto codziennie zasięgać
informacji w sprawie konkretnego terminu.
Uchwała nie precyzuje także, jaki jest termin składania aktualizacji po wezwaniu
ze strony Urzędu (7 dniowy, miesięczny, dłuższy), nie wskazując także podmiotu,
który termin ten dookreśli.

W związku z powyższymi argumentami proszę o odpowiedź, czy treść uchwały w
cytowanych częściach, w szczególności w wyniku wzajemnych zależności między §
29, p. 1, § 29, p. 3, § 29, p. 7b i § 29, p. 7c:
- jest zgodna z intencjami wnioskodawcy?
- jest zgodna z normą programową wynikającą z art. 75 Konstytucji RP?
- nie stoi w sprzeczności z art. 58 Kodeksu Postępowania Administracyjnego?

Biorąc pod uwagę przedstawione w interpelacji uwagi pragnę spytać, czy istnieje
możliwość, by aktualizacja wniosków prowadzona była przez Urząd Miasta? W wyniku
takiego rozwiązania koszty całej operacji byłyby mniejsze, nie istniałaby bowiem
konieczność prowadzenia korespondencji z tysiącami osób, tym bardziej, że
wymagane informacje (dotyczące adresu zameldowania i stanu cywilnego
wnioskodawcy) znajdują się w zasobach informatycznych Urzędu.

<<<<<<<<<<<<

Pozdrawiam
Michał Jaśniok
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,94,67409181,67409181,mieszkania_komunalne_.html

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed